Disquise | Teen/Tween US Size Chart

Teen/Tween US Size Chart

Male
Chest Waist Hips Inseam Height Weight
14-16 30-32 26-27 32-34 25-27 59-62 85-100
38-40 38-40 32-34 37-39 29-31 5'9"-5'11" 153-180
Female
14-16 31-33 26-27 34-36 26-28 59-62 85-100
Jr.7-9- 34-36 26-28 36-38 26-28 5'5"-5'8" 110-125

Teen/Tween - International Size Chart

Male
Chest cm Waist cm Hips cm Inseam cm Height cm Weight kg
14-16 76.2-81.3 66-68.6 81-86.4 63.5-68.6 150-157.5 38.6-45.5
96.5-40 96.5-101.6.2 81.3-86.4 94-99.1 73.7-78.7 175-180 69.5-81.8
Female
14-16 78.7-83.8 66-68.6 86.4-91.4 66-71.1 105-157.5 38.6-45.5
Jr.7-9 86.4-91.4 66-71.1 91.4-96.5 66-71.1 165-172.7 50-56.8

Top of Page